Joy Dunlop

Tachartasan ri teachd

20

Aug

‘Argyll Gaelic Song’ Week

Sabhal Mòr Ostaig

Àm tòiseachaidh: 9.30am

Seòladh: Sabhal Mòr Ostaig, Sleat, Isle of Skye Scotland, IV44 8RQ

ÒRAIN EARRA-GHÀIDHEAL, LE JOY DUNLOP www.joydunlop.com Tha Sabhal Mòr Ostaig gu math toilichte gum bi cùrsa ùr eile againn am bliadhna ann am prògram 2018 - "Òrain Earra-Ghàidheal" le Joy Dunlop. Thogadh Joy anns A' Choingheil, baile beag ann an sgìre Latharna an taobh iar na Gàidhealtachd, agus tha i air a bhith an sàs ann an ceòl Earra-Ghàidheal bhon a bha i glè òg. Dh'èirich an dàrna clàr aice, "Faileasan", às an t-slighe phearsanta a ghabh Joy is i a' rannsachadh is a' taisbeanadh àilleachd is doimhneachd òrain Ghàidhlig na sgìre dom buin i fhèin. Bidh an cùrsa a' leantainn na slighe seo, a' toirt a-steach cuid de na h-òrain a lorg Joy nuair a rinn i rannsachadh airson "Faileasan", le ceòl bhon dà chuid tìr-mòr agus eileanan Earra-Ghàidheal.

Barrachd fiosrachaidh

24

Aug

Newbattle Abbey College: Gaelic Weekend

Newbattle Abbey College, Dalkeith

Àm tòiseachaidh: 3pm

Seòladh: Newbattle Abbey College, Newbattle Road, Dalkeith, Midlothian EH22 3LL

Gaelic Weekend – 25th and 26th August Come and experience a weekend packed full of activities to improve and develop your Gaelic. Over the weekend you will have the chance to: – plant outdoors in our Community Garden with Rona Lawson – go on a tour of Newbattle Abbey College where the Declaration of Arbroath was drafted – join in a step dance session with Joy Dunlop (Saturday 3-4.30pm) – sing with Gillebride Mac’Illemhaoil – and enjoy storytelling round the campfire with Neil MacGregor and Fañch Bihan-Gallic The weekend is free and funded by GLAIF. If you would like to attend, or want any further information, contact gillt@newbattleabbeycollege.ac.uk or telephone 0131 663 1921. https://www.newbattleabbeycollege.ac.uk/gaelic-weekend/

Barrachd fiosrachaidh

31

Aug

Electric Picnic (with LAS)

Stradbally, County Laois, Ireland.

Àm tòiseachaidh: 9pm

Seòladh: Stradbally Hall, Stradbally, County Laois, Ireland

Joy will be appearing with LAS on the Raidio Fáilte stage - full details can be found at https://www.electricpicnic.ie.

Barrachd fiosrachaidh

01

Nov

Lowender Peron Celtic Festival

Newquay, Cornwall

Àm tòiseachaidh: 7.30pm

Seòladh: Hotel Bristol, Newquay, Narrowcliff, Newquay TR7 2PQ

Lowender Peran is a spectacular festival, welcoming people from around the world to enjoy music, dance, arts and culture, representing Scotland, Ireland, Wales, Brittany, Cornwall and the Isle of Man. http://www.lowenderperan.co.uk

Barrachd fiosrachaidh

Àm tòiseachaidh: 7.30pm

Seòladh: Armagh, Northern Ireland

Further information to be announced soon - http://www.armaghpipers.com

Barrachd fiosrachaidh

Tweets as ùire