Joy Dunlop

Tachartasan ri teachd

Àm tòiseachaidh: 7.30pm

Seòladh: Festival Marquee, Creebridge House Hotel, Minnigaff, Wigtownshire, DG8 6NP

Opening night concert featuring LAS, Hannah Rarity and Tim Edey.

Barrachd fiosrachaidh

Àm tòiseachaidh: 9.30am

Seòladh: Sabhal Mòr Ostaig, Sleat, Isle of Skye Scotland, IV44 8RQ

CÙRSA COMHRAIDH (EADAR-MHEADHANACH NAS ÌSLE) WITH JOY DUNLOP 2018 www.joydunlop.com Chaidh an cùrsa seo a dhealbhadh airson taic a chumail ri luchd-ionnsachaidh eadar-mheadhanach nas ìsle aig a bheil beagan tuigse air a' Ghàidhlig ach nach eil cho siùbhlach nan cuid sgilean còmhraidh 's a bhiodh iad ag iarraidh. Tha an dòigh-teagaisg aig Joy dealasach is spòrsail agus fàgaidh sin daoine nas cofhurtaile agus nas fhosgailte airson ionnsachadh gu nàdarra agus thèid òrain, rannan, geamannan is dòighean-teagaisg eile a chleachdadh gus còmhradh a bhrosnachadh.

Barrachd fiosrachaidh

Àm tòiseachaidh: 9.30am

Seòladh: Sabhal Mòr Ostaig, Sleat, Isle of Skye Scotland, IV44 8RQ

CÒMHRADH SA GHÀIDHLIG (EADAR-MHEADHANACH NAS ÀIRDE) 2018 www.joydunlop.com Chaidh an cùrsa seo a dhealbhadh airson taic a chumail ri luchd-ionnsachaidh eadar-mheadhanach adhartach aig a bheil beagan tuigse air a' Ghàidhlig ach nach eil cho siùbhlach nan cuid sgilean còmhraidh 's a bhiodh iad ag iarraidh. Tha an dòigh-teagaisg aig Joy dealasach is spòrsail agus fàgaidh sin daoine nas cofhurtaile agus nas fhosgailte airson ionnsachadh gu nàdarra, agus thèid òrain, rannan, geamannan agus dòighean-teagaisg eile a chleachdadh gus còmhradh a bhrosnachadh.

Barrachd fiosrachaidh

14

Aug

The Visit

Private Showcase

Àm tòiseachaidh: 2pm

Seòladh: Perth Theatre Studio, Perth Concert Hall, Mill Street, Perth, PH1 5HZ

SHOWCASE SCOTLAND EXPO will present a showcase of Scottish artists and internationally renowned musicians at the fourth edition of The Visit. Taking place between the 12th and 15th of August in Scotland, the Visit is supported by Creative Scotland, Perth Council and and The Queens Hall Edinburgh. Produced for a fourth time in 2017 with a focus on North America and Canada, the Visit will in 2018 bring together the music industries of Australia and New Zealand for the first time at this event. Agents, festivals venues, record labels, managers and media will be invited to attend as delegates with a view to booking or reviewing Scottish artists.

Barrachd fiosrachaidh

20

Aug

‘Argyll Gaelic Song’ Week

Sabhal Mòr Ostaig

Àm tòiseachaidh: 9.30am

Seòladh: Sabhal Mòr Ostaig, Sleat, Isle of Skye Scotland, IV44 8RQ

ÒRAIN EARRA-GHÀIDHEAL, LE JOY DUNLOP www.joydunlop.com Tha Sabhal Mòr Ostaig gu math toilichte gum bi cùrsa ùr eile againn am bliadhna ann am prògram 2018 - "Òrain Earra-Ghàidheal" le Joy Dunlop. Thogadh Joy anns A' Choingheil, baile beag ann an sgìre Latharna an taobh iar na Gàidhealtachd, agus tha i air a bhith an sàs ann an ceòl Earra-Ghàidheal bhon a bha i glè òg. Dh'èirich an dàrna clàr aice, "Faileasan", às an t-slighe phearsanta a ghabh Joy is i a' rannsachadh is a' taisbeanadh àilleachd is doimhneachd òrain Ghàidhlig na sgìre dom buin i fhèin. Bidh an cùrsa a' leantainn na slighe seo, a' toirt a-steach cuid de na h-òrain a lorg Joy nuair a rinn i rannsachadh airson "Faileasan", le ceòl bhon dà chuid tìr-mòr agus eileanan Earra-Ghàidheal.

Barrachd fiosrachaidh

Tweets as ùire