Joy Dunlop

Tachartasan ri teachd

Àm tòiseachaidh: 7.30pm

Seòladh: Festival Marquee, Creebridge House Hotel, Minnigaff, Wigtownshire, DG8 6NP

Opening night concert featuring LAS, Hannah Rarity and Tim Edey.

Barrachd fiosrachaidh

10

Jul

Fèis Phàislig

Paisley Grammar School

Àm tòiseachaidh: 10am

Seòladh: Paisley Grammar School, Glasgow Road, Paisley PA1 3RP

Fèis Phàislig is delighted to welcome back the fantastic, Joy Dunlop, to their 2018 Fèis Week. Joy will lead their stepdance classes and after last year's performance, they can't wait to see what her participants get up to at this year's showcase concert! Find out more about our Fèis Week, including how to apply, here: http://feisphaislig.com/feis-week

Barrachd fiosrachaidh

Àm tòiseachaidh: 7.30pm

Seòladh: Centenary Centre, Peel, Isle of Man

Thursday 12 July : Irish and Scottish band LAS with the Manx gypsy jazz of Clash Vooar. Further information can be found at: http://www.ynchruinnaght.com

Barrachd fiosrachaidh

Àm tòiseachaidh: 9.30am

Seòladh: Sabhal Mòr Ostaig, Sleat, Isle of Skye Scotland, IV44 8RQ

CÙRSA COMHRAIDH (EADAR-MHEADHANACH NAS ÌSLE) WITH JOY DUNLOP 2018 www.joydunlop.com Chaidh an cùrsa seo a dhealbhadh airson taic a chumail ri luchd-ionnsachaidh eadar-mheadhanach nas ìsle aig a bheil beagan tuigse air a' Ghàidhlig ach nach eil cho siùbhlach nan cuid sgilean còmhraidh 's a bhiodh iad ag iarraidh. Tha an dòigh-teagaisg aig Joy dealasach is spòrsail agus fàgaidh sin daoine nas cofhurtaile agus nas fhosgailte airson ionnsachadh gu nàdarra agus thèid òrain, rannan, geamannan is dòighean-teagaisg eile a chleachdadh gus còmhradh a bhrosnachadh.

Barrachd fiosrachaidh

Àm tòiseachaidh: 9.30am

Seòladh: Sabhal Mòr Ostaig, Sleat, Isle of Skye Scotland, IV44 8RQ

CÒMHRADH SA GHÀIDHLIG (EADAR-MHEADHANACH NAS ÀIRDE) 2018 www.joydunlop.com Chaidh an cùrsa seo a dhealbhadh airson taic a chumail ri luchd-ionnsachaidh eadar-mheadhanach adhartach aig a bheil beagan tuigse air a' Ghàidhlig ach nach eil cho siùbhlach nan cuid sgilean còmhraidh 's a bhiodh iad ag iarraidh. Tha an dòigh-teagaisg aig Joy dealasach is spòrsail agus fàgaidh sin daoine nas cofhurtaile agus nas fhosgailte airson ionnsachadh gu nàdarra, agus thèid òrain, rannan, geamannan agus dòighean-teagaisg eile a chleachdadh gus còmhradh a bhrosnachadh.

Barrachd fiosrachaidh

Tweets as ùire