• Dachaigh

  Ri fhaotainn an seo

  Faileasan

  Reflections

  Èist Ceannaich
 • Dachaigh

  "Long established as one of the finest Gaelic singers on the current circuit."

  Songlines

  Beachdan Eile
 • Dachaigh

  "Joy Dunlop will get right through to the core of your soul."

  Penguin Eggs

  Beachdan Eile
 • Dachaigh

  An co-obrachadh ealanta

  Fiere

  Fiere

  Èist Ceannaich
 • Dachaigh

  "Joy Dunlop’s new CD is exciting and sexy enough that it may make you want to learn Gaelic."

  Trad Connect

  Beachdan Eile
 • Dachaigh

  "Will fly with both the Gaelic scholar and the modern music fan."

  The Huffington Post

  Beachdan Eile
 • Dachaigh

  "Joy Dunlop has a voice that will enthrawl anyone … yes, she is that good!"

  IRFT Celtic Music Radio

  Beachdan Eile
 • Dachaigh

  Ri cheannach an seo

  Dùsgadh

  Awakening

  Èist Ceannaich
Joy Dunlop

Mu dheidhinn Joy

‘S e seinneadair Gàidhlig a th’ ann an Joy Dunlop, a thogadh ann an Earraghàidheal. Bha daonnan ùidh aice ann an dualchas traidiseanta na h-Alba agus tha I air nochdadh thar nam bliadhnaichean aig iomadh tachartas eadar-nàiseanta; bho fhèisean ainmeil gu cuairtean ann anns an Roinn Eòrpa 's ann an Canada agus Sealan Nuadh.

Tron t-seinn aice, bidh I a’ taisbeanadh òrain ‘s ceòl na Gàidhlig ann an nòs ùr, a bhios fhathast a’ cumail dlùth ri a chuid freumhan. 

Chaidh iomadh urram a bhuileachadh air Joy, 's i Seinneadair Gàidhlig a' Phàn Cheiltich 2015 agus chaidh a cur air adhart mar Sheinneadair Gàidhlig na Bliadhna ann an 2010 & 2011. Ghlèidh I Bonn Òr a’ Chomuinn Ghàidhealaich agus Bonn Òr Tìm an Òbain aig a' Mhòd Nàiseanta agus chaidh a h-ainmeachadh mar Dhannsair Traidiseanta na Bliadhna ann an 2015 aig an Fhèis Phan Cheilteach. 

Barrachd mu dheidhinn Joy

Tachartasan ri teachd

Tachartasan uile

Ceòl sònraichte

Ceòl gu lèir

Bhideo as ùire

Leanaibh seanal YouTube Joy

Tweets as ùire